Het team

 

Ons zorgteam bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, een maatschappelijk werker en een gezondheidspromotor. Een team van vrijwillige onthaalmedewerkers en een omkaderend team ondersteunt waar nodig.

Huisartsen

Onze huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van onze patiënten voor hun zorgvragen. Ze werken nauw samen met de andere zorgverleners in onze groepspraktijk. Als dat nodig is, verwijzen ze patiënten door naar andere (gespecialiseerde) hulpverleners.


Verpleegkundigen

Bij onze verpleegkundigen kan je terecht voor een bloedafname, wondzorg of verband, toilet, een inspuiting of een vaccinatie, opvolging van diabetes of een EKG-afname. Als dat nodig is, kan dat ook aan huis.

 Goed om weten

  • Bij een verpleegkundige kan je terecht na een doorverwijzing door onze huisartsen of een specialist.

  • Heb je na een ziekenhuisopname verpleegkundige zorgen nodig?
    Zeg dan in het ziekenhuis dat je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum en contacteer ons.

Hier ontdek je het volledige takenpakket van onze verpleegkundigen.


Kinesitherapeuten

Na een onderzoek zal onze kiné de oorzaken en symptomen van je gezondheidsprobleem zo goed mogelijk behandelen met manuele handelingen, actieve therapie en thuisoefeningen.

Goed om weten

  • Bij onze kinesitherapeuten kan je terecht met een voorschrift van een arts of een specialist.

  • Heb je na een consultatie bij de specialist of na een ziekenhuisopname kiné nodig? Zeg dan dat je ingeschreven bent in ons wijkgezondheidscentrum en contacteer ons.


Maatschappelijk werk

Heb jij problemen op vlak van tewerkstelling, administratie, financiën, verblijfsstatuut, huisvesting en relaties? Onze maatschappelijk werker geeft jou een eerste of korte begeleiding totdat je de juiste hulp gevonden hebt.

Goed om weten

Je kan bij onze maatschappelijk werkers terecht na een verwijzing door een van onze  zorgverleners.


Gezondheidspromotor

Met het hele team zetten we in op gezondheidspromotie. We hebben aandacht voor gezond eten, bewegen, tandverzorging en psychisch welzijn. Onze gezondheidspromotor Femke Deboutte coördineert deze projecten en activiteiten en overlegt met andere organisaties in Leuven.

Zin om mee te doen? Bekijk onze activiteiten >


Onthaal, administratie en omkaderend team

De onthaalmedewerkers heten jou welkom in ons centrum. Ze schrijven nieuwe patiënten in en vertellen je graag meer over onze werkwijze. Je kan ook bij hen terecht om een afspraak te maken. Dankzij de vrijwillige inzet van Anne, Chris, Hilde, Lena, Katleen, Lieve, Lut, Marc, Maria, Marina, Miet en Paul verlopen onze consultaties vlot en vindt iedereen zijn weg in ons centrum.

De medewerkers van patiëntenadministratie verzorgen de communicatie met de mutualiteit. Je kan bij hen ook terecht met vragen over inschrijving, uitschrijving en terugbetaling.

Ons wijkgezondheidscentrum werkt vlot dankzij de ondersteuning door een omkaderend team. Coördinator Nans Antheunis zorgt voor het overzicht van het geheel.


Word jij onze nieuwe collega? Zin om vrijwilliger te worden? Bekijk onze vacatures >


Suggestie of klacht? Alle ideeën om het wijkgezondheidscentrum te verbeteren zijn welkom. Laat het ons weten >


 
Ridderbuurt-illustratie-volledig.jpg