Onze visie

 

Een brede kijk op uw gezondheid 

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt is een multidisciplinaire groepspraktijk. Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers werken er onder één dak.

Het zorgteam werkt intensief samen aan uw gezondheid, gebruikt een gemeenschappelijk medisch dossier en overlegt wekelijks om behandelingen te stroomlijnen.

Als dat nodig is, overleggen we met hulpverleners van andere organisaties, we werken nauw samen met de wachtkring van huisartsen en met andere hulpverleners op de tweede lijn (specialistische zorg) en derde lijn (zorg binnen een gespecialiseerd ziekenhuis of instelling).

Preventie en gezondheidspromotie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom staan preventie en gezondheidspromotie centraal.

  • Tijdens de consultaties besteden onze huisartsen aandacht aan preventie.

  • We hebben preventie-acties voor alle leeftijden, onder meer over tandverzorging, beweging, vaccinatie, CO-preventie. Voor 45-tot 74-jarigen zijn er GMD+consultaties, volledig gericht naar preventie.

  • In onze wachtzaal geven we heel wat info over een gezonde leefstijl.

  • We organiseren regelmatig activiteiten die een gezonde levensstijl promoten. Schrijf je in voor een van onze activiteiten.

We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de buurt en van de stad Leuven. Samen met lokale partners werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden en de levenskwaliteit van alle inwoners van Leuven.

Realisaties

Het jaarverslag bundelt de belangrijkste cijfers en realisaties van ons wijkgezondheidscentrum.

Toegankelijke gezondheidszorg

De Ridderbuurt wil financiële, culturele en fysieke drempels tot gezondheidszorg weghalen, zodat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is.

Daarom werkt ons wijkgezondheidscentrum binnen het forfaitair betalingssysteem. Via dit financieringssysteem willen we onze schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

Ingeschreven patiënten betalen niet voor een raadpleging, afspraak of huisbezoek. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt maandelijks van het ziekenfonds een vast bedrag per ingeschreven patiënt. Dit bedrag is afgeleid van de gemiddelde kost voor eerstelijnsgezondheidszorg per inwoner in Leuven. Hiermee financieren we onze werking. 

Wat is een wijkgezondheidscentrum?

Wat is een wijkgezondheidscentrum?

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners samenwerken onder één dak.

In Vlaanderen zijn er 32 wijkgezondheidscentra. Ze zijn allemaal lid van de Vereniging van wijkgezondheidscentra en ze onderschrijven dezelfde basisprincipes.

huisarts kijkt in oor.jpg
verpl bloeddruk.jpg
kine in zaal 1.jpg
maatschappelijk werk gesprek.jpg