De verpleegkundige in een wijkgezondheidscentrum

verpl bloeddruk.jpg
verpl gezonde voeding.jpg

In het centrum zelf

 • Vaccineert.

 • Verzorgt wonden.

 • Zet medicatie klaar.

 • Voert een aantal technische handelingen uit zoals EKG en spirometrie.

 • Neemt bloed, verwijdert oorproppen, bevriest wratjes, geeft inspuitingen bij chronische medicatie… in het kader van zorgsubstitutie.

 • Houdt verpleegconsultatie voor diabetici en organiseert de diabetespreventie en opvolging in overleg met de artsen.

 • Coacht de patiënt bij het overschakelen naar gezonde voeding.

 • Begeleidt en informeert de patiënten en hun naasten over de verpleegkundige behandeling.

 • Brengt de sociale, psychologische en fysieke gezondheidstoestand van de patiënt in kaart.

 • Zet medicatie klaar.

 • Maakt deel uit van het multidisciplinair overleg.

 • Participeert aan het MDO overleg buitenshuis.

 • Zorgt dat al het materiaal gesteriliseerd wordt.

Op huisbezoek

 • Helpt de patiënt indien nodig bij het wassen en aankleden.

 • Voert de postoperatieve zorg uit, en indien nodig palliatieve zorg.

De patiënt kan bij de verpleegkundige terecht voor verpleegkundige zorg in het centrum zelf én verpleegkundige thuiszorg.