De verpleegkundige in een wijkgezondheidscentrum

 
Verpleegkundige.png
 

In het centrum zelf

 • Vaccineert

 • Verzorgt wonden

 • Zet medicatie klaar

 • Voert een aantal technische handelingen uit zoals EKG en spirometrie

 • Neemt bloed, verwijdert oorproppen, bevriest wratjes, geeft inspuitingen bij chronische medicatie… in het kader van zorgsubstitutie

 • Houdt verpleegconsultatie voor diabetici en organiseert in overleg met de artsen, de diabetespreventie en opvolging

 • Coacht de patiënt bij het overschakelen naar gezonde voeding

 • Begeleidt en informeert de patiënten en hun naasten over de verpleegkundige behandeling

 • Brengt de sociale, psychologische en fysieke gezondheidstoestand van de

 • patiënt in kaart

 • Zet medicatie klaar

 • Maakt deel uit van het multidisciplinair overleg

 • Participeert aan het MDO overleg buitenshuis

 • Zorgt dat al het materiaal gesteriliseerd wordt

Op huisbezoek

 • Helpt de patiënt indien nodig bij het wassen en aankleden

 • Voert de postoperatieve zorg uit, en indien nodig palliatieve zorg

De patiënt kan bij de verpleegkundige terecht voor verpleegkundige zorg in het centrum zelf én verpleegkundige thuiszorg