Afspraak maken

Onze zorgverleners werken alleen op afspraak. Het onthaal is elke werkdag open van 8 uur tot 19 uur.

Bel 016 23 09 03 of de afsprakenlijn 0800 97 111. Je kan ook langskomen om een afspraak te maken.

  • Kan je niet naar school of naar je werk omdat je ziek bent? Kom dan de eerste dag van je ziekte op consultatie en vraag een afwezigheidsattest.

  • We vragen in principe om zelf naar het wijkgezondheidscentrum te komen. Als het echt nodig is, komen de huisarts, kinesitherapeut of verpleging aan huis. Een huisbezoek vraag je best voor 10 uur ’s morgens aan.

Dringende medische problemen

Voor dringende medische problemen tijdens de openingsuren zijn onze huisartsen altijd beschikbaar. Vertel het onthaal dus zeker dat je een dringend probleem hebt.   

Voor dringende medische problemen buiten de openingsuren kan je terecht bij de huisarts van wacht of de verpleegkundige wachtdienst.

Vaste huisarts

Je kan een afspraak maken met elke huisarts in het team.

Kom je regelmatig op consultatie of heb je een chronische ziekte? Dan stellen we voor dat je een vaste arts kiest die jouw klachten of ziekte goed kan opvolgen.

Eerst bij de huisarts, dan naar de specialist

Kom eerst langs bij de huisarts voordat je naar een specialist gaat. Is een consultatie bij een specialist nodig, dan krijg je een verwijsbrief mee. Je huisarts ontvangt achteraf een verslag van de specialist en kan zo zorgen voor een goede opvolging.

Na een ziekenhuisopname

Wanneer je na een ziekenhuisopname wordt doorverwezen naar kiné of verpleging, dan kan je hiervoor een afspraak maken via het onthaal van ons wijkgezondheidscentrum.